תכנית היערכות לשינויי האקלים

רקע

תל אביב-יפו לוקחת תפקיד מוביל בהנהגת האקלים, בגיבוש יוזמות חדשות ובהצטרפות ליוזמות בארץ ובעולם. כבר בשנת 2008 חתמה העירייה על אמנת פורום ה-15 להגנת אקלים.

ביוני 2016, הצטרפה העיר למנגנון הדיווח הבינלאומי CDP  לדיווח מצאי פליטות גזי חממה ופעולות להגנת אקלים והסתגלות לשינויי האקלים. מאז, העירייה מדווחת מדי שנה לפי פרוטוקול פומבי זה.

בשנת 2017 הצטרפה תל אביב –יפו למסגרות הבינלאומיות C40  ו – 100RC ובמרץ 2018 הצטרפה לתכנית “ברית ערים לאיכות חיים וסביבה”, מתווה משותף של ערי פורום ה – 15 ליישום קיימות עירונית.

בדצמבר 2017 עודכנה התכנית האסטרטגית לתל אביב יפו במיקוד של חוסן, צמיחה וקיימות. במסגרת זו, הוטמע לראשונה נושא ההיערכות לשינויי אקלים “בחזון העיר”.

פיתוח תכנית פעולה

במסגרת מאמצי העירייה להטמיע שיטות עבודה, ידע וסטנדרטים בינלאומיים ומתקדמים בנושאי הגנת אקלים והסתגלות לשינויי האקלים, הצטרפה עיריית תל אביב-יפו לרשת ערי ה –  C40.

במסגרת השותפות ברשת, עיריית תל אביב-יפו, לומדת ומפתחת בימים אלו תכנית פעולה להתמודדות עם האתגרים האקלימיים והסביבתיים הניצבים בפניה, ובכלל זה, מקדמת את הפעולות העיקריות הבאות:

  • עד סוף שנת 2019 – כתיבת תכנית הסתגלות לשינויי האקלים וקביעת יעדי הפחתת פליטות לעיר לשנת 2030.
  • שנת 2020 – תחילת יישום תכנית ההסתגלות לשינויי האקלים והעמקת העבודה להפחתת פליטות גזי חממה בהתאמה ליעדי ההפחתה החדשים (בתחומי אנרגיה, פסולת, תחבורה ובנייה).
  • החל משנת 2021 – יישום פעולות עירוניות להשגת יעדי הגנת האקלים וההסתגלות לאקלים.
  • עד שנת 2025 – הערכת יישום התכנית והתקדמות להשגת היעדים. 
  • עד שנת 2030 – יישום יעדי תכנית האקלים
דילוג לתוכן